Handels betingelser

Fysioterapi og Lifecoaching ApS

Handels betingelser

Fysioterapi og Lifecoaching ApS
Værebrovej, 107, 2880 Bagsværd

Telefon: 23299043
Email: info@synnovemeese.dk

CVR nr.: 42044393

Hos Fysioterapi og Lifecoaching ApS er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter hvis ikke andet er angivet. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte ydelser. 

Fysioterapi og Lifecoaching ApS modtager betaling med MobilePay og Bankoverførsel.  Alle beløb er i DKK. Danske kroner og incl. moms. Der tages forbehold for prisfejl.

Er betalingen af købte produkter, kurser, uddannelse, ydelser eller tjenester mangelfuld eller udebleven forbeholdes retten til at videregive inddrivelsen af den manglende betaling til et Inkassofirma.
Herefter vil inddrivelsen ske efter gældende lov. Er den manglende betaling knyttet til helt eller delvist onlineprodukter lukkes adgangen til disse, indtil betalingen er sket fyldestgørende.

Melder du afbud med 14 dage til afholdelse kræves 50 % i gebyr.Ved mindre end 14 dage til afholdelse af kursus/workshop gives der ingen refusion. Du  er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. 

Kurser og workshops afvikles på de angivne tidspunkter.
I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.
Hvis kurser eller workshops skulle blive aflyst, får køber det fulde indbetalte beløb retur. 

Afbestillingsbetingelser for personlige konsultationer: Personlige konsultationer skal afbestilles minimum 24 timer inden konsultationen. Hvis konsultationen aflyses mindre end 24 timer før konsultationen, hæfter du for hele beløbet.

Fysioterapi og Lifecoaching kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.
Såfremt der er under 5 tilmeldte til et hold, aflyses holdet, dette meddeles senest 1 time inden holdstart via mail eller sms.

Ene-lektioner og workshops der er booket ind, kan ikke refunderes uanset årsagen, med mindre det aflyses fra Fysioterapi og Lifecoachings side.

I tilfælde af sygdom og lignende. kan hold aflyses op til 1 time før holdstart, Dette meddeles via mail og/eller sms. Ved aflysning fra Fysioterapi og Lifecoaching side refunderes det fulde beløb. Det samme er gældende ved aflysning af åbne coachingsessioner, hold, workshops og forløb.

Værdigenstande, tasker og overskab må IKKE medbringes i yogasalen og skal opbevares på eget ansvar i vores lounge og garderobe. Fysioterapi og Lifecoaching kan ikke garantere for tab pga. tyveri eller tingskade, i de anvendte træningsområder, så vi anbefaler at værdigenstande efterlades derhjemme.

Al udførelse af yoga og træning i Fysioterapi og Lifecoachings regi, sker på eget ansvar. Fysioterapi og Lifecoaching og Synnøve Meese kan ikke drages til ansvar for eventuelle bivirkninger efter deltagelse på forløb, kurser eller workshops. Dette gælder også for evt. skader sket ved deltagelse alle holdtyper. Kontakt altid din læge inden du starter på et nyt træningsforløb som yoga eller anden fysisk krævende forløb. Det gælder både hold leveret live i og online yoga. 

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Fysioterapi og Lifecoaching ApS.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, downloadede produkter, livehold, workshop og kurser.